Vyhľadávanie

Kontakt

ANITA BALEJÍKOVÁ

nitakimuri@azet.sk

JAMAJKA JAZYK

I keď oficiálnym úradným jazykom je Angličtina, v skutočnosti je Jamaica bilinguálnou krajinou a väčšina Jamajčanov používa dialekt „patois“ (patua), ktorý je zmesou Kreolčiny a Angličtiny, no pôvod má v Afrike – pričom používa aj Portugalské a Španielske termíny. Mnohí označujú patois za rastafaránsky slang. 

Patois je zaužívané na celom ostrove, pravdou však zostáva, že vzdelaní Kingstončania ho odmietajú používať. Tento dialekt má svoje nepísané pravidlá a je pomerne ťažké naučiť sa ho. Často prekrúca písmená (namiesto FILM povedia FLIM...), dokonca i celé časti viet (CERTIFICATE povedia CERFITICKET...), slová skracujú na nepoznanie (namiesto NOW povedia NO, namiesto THERE povedia DEH, namiesto WHAT´S GOING ON? povedia WHA GWAAN?...atď.), nepoužíva sa budúci ani minulý čas – jedine prítomný (namiesto I WILL GO DOWN THERE povedia MI A GO DUN DEH...), nepoužívajú mužský, ženský ani stredný rod (každý je jednoducho IM – napr. namiesto SHE IS NICE povedia IM NICE...) a ďalším kameňom úrazu sú privlastňovacie zámená (namiesto IT´S MY HOUSE povedia A FI MI PLACE...) 

 

Deti sa učia patois od malička, nakoľko aj rozprávkové knižky sú v tomto dialekte.

patois na jamajke