Vyhľadávanie

Kontakt

ANITA BALEJÍKOVÁ

nitakimuri@azet.sk

POPULÁCIA

Na Jamajke žije 2, 624 mil. ľudí

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA

0-14 rokov: 31,9% (422 200 chlapcov, 380 864 dievčat)

15-64 rokov: 60,5% (779 400 mužov, 809 400 žien)

65 a viac rokov: 7,6% (91 300 mužov, 109 100 žien)

(štatistiky z r.2002)

NÁBOŽENSTVO

JAM drží celosvetové prvenstvo v počte kostolov na km štvorcový!

80% obyvateľstva: Kresťania

20 % sú adventisti, babtisti, protestanti a animistické viery

 

VEDELI STE ?

Jamajčnia, podobne ako ostatní obyvatelia Karibiku s Africkými koreňmi, majú vynikajúci genetický potenciál, nakoľko v časoch kolonizácie prešli trojitým výberom:

Prvý krát prebehol výber, keď si Africkí náčelníci kmeňov vyberali spomedzi znepriatelených kmeňov tých najvyšších a najmocnejších bojovníkov (kradli ich, unášali ich), aby od bielych obchodníkov mohli za nich dostať čo najviac peňazí/zbraní

Druhý výber prebiehal v Afrických prístavoch na trhoch s otrokmi - bieli bohatí plantážnici potrebovali na svoje plantáže silných, životaschopných černochov, preto sa na lode mieriace na Jamajku dostali len tí, čo vyzerali najzdravšie a fyzicky zdatne.

Tretí výber bola prirodzená selekcia - 3 týždne dlhú cestu loďou z Afriky na Jamajku, v príšerných podmienkach, ktoré vládli v podpalubí, hlad, dyzentériu a týfus prežili len tí najodolnejší, ostatní automaticky pomreli. 

Na ostrov sa tak dostali len tí najživotaschopnejší černosi, fyzicky a psychycky najzdatnejší, a práve tí boli vynikajúcimi geneteckými základmi dnešného Jamajského národa. 

JAMAJKA OBYVATELIA

Belosi (tvoria len 4% celkovej čenošskej populácie) sa na Jamajke delia na „bielych Jamajčanov“ a „Jamajských belochov - Bieli Jamajčania sú prisťahovalci, väčšinou Angličania, Nemci, či Austrálčania, ale jamajskí belosi sa narodili na ostrove.

Akútny nedostatok pracovných príležitostí a 20% nezamestnanosť spôsobili, že až každý 6. Jamajčan sa snaží zarobiť si na živobytie ako pouličný „hustler“ - kľúčom k úspechu sa hustlerom stala agresívna vytrvalosť – muži, i ženy otravujú bielych turistov, ktorým by mohli predať svoj tovar, suveníry, drogy, či vlastné telo a jeho schopnosti..., prípadne ktorým by urobili aloe vera masáž, uplietli vrkoče, vyčistili topánky, alebo ponúkli nejakú inú z tisícky rozmanitých služieb. Nečakajú, že prídete za nimi – oni prídu za vami a striasť sa ich býva niekedy veľmi zdĺhavý a zložitý proces.

Každá tretia jamajská žena, žijúca v Uptown Kingstone, má svojho záhradníka, kuchárku alebo teda aspoň upratovačku a aj keby títo nič nerobili, ich hlavnou funkciou je, že proste sú. Ich prítomnosť v dome priam enormne zvyšuje spoločenský status. Zásada je logická: mám peniaze – mám aj sluhu, nemám peniaze – budem sluhom...

Na ostrove je 8 štátnych väzníc v ktorých si svoj trest odpykáva zhruba 5000 delikventov – a až 4000 z nich sú chlapíci s dredmi!

Marooni (v minulosti označovali černošských otrokov, ktorí aby získali slobodu, utekali do neprístupných miest ostrova, španielskym menom „cimarron“, čo znamená divoký človek) tvoria na ostrove nezávislé etnikum s vlastnou autonómiou a žijú vo svojom samozvolenom hlavnom meste Accompong a v okolitých osadách. Marooni sú tými najpokryteckejšími a najkonfliktnejšími ľuďmi, akých na Jamajke možno stretnúť. Pochmúrne myšlienky na otroctvo a rasizmus v sebe živia neustále a pokračujú v prínose anarchie ukrytej v ex-otrokárskej spoločnosti rozdelenej na bohatých a chudobných.

Jamajčania sú sexuálne aktívni v skorom veku (už ako 12roční) a 8% žien porodí svoje prvé dieťa ešte pred dovŕšením 16.narodenín. Nezáväzné sexuálne vzťahy sú bežné najmä medzi chudobnou vrstvou a korene majú v histórii, keď majitelia plantáží odopierali svojim čiernym otrokom sobášiť sa – ale na druhej strane ich podporovali v plodení detí, ktoré sa neskôr tiež stávali otrokmi.

Manželstvo je veľmi ojedinelé (uprednostňujú ho len silne veriaci Jamajčania) a nie je nič nezvyčajné, keď žena má deti od rôznych mužov a keď si muž založí rodinu s viacerými ženami. Až dve tretiny detí sa rodí z neformálnych zväzkov.