Vyhledávání

Kontakt

JAMAJKANITA
KINGSTON Jamaica W.I.

info@jamajkanita.sk

jamajka bezpečnosť

 

AKTUÁLNE - 

STATE OF EMERGENCY - NÚDZOVÝ STAV

 
Bezpečnostné upozornenie
 
Na celom území Jamajky bol vyhlásený núdzový stav (17. novembra 2022)
 
 
Vláda Jamajky v utorok 15. novembra oznámila, že vyhlásila zóny stavu núdze (SOE) po celom ostrove v okresoch: Westmoreland, St. James, Hanover, Clarendon, St. Catherine a časti Kingston a St. Andrew.
 
Vláda Jamajky už aj v minulosti zaviedla núdzový stav ako prostriedok na zníženie miery kriminality v konkrétnych oblastiach. SOE vo všeobecnosti zahŕňajú kontrolné stanovištia, zvýšenú prítomnosť polície a/alebo armády v určených oblastiach a celkovo zvýšené aktivity v oblasti presadzovania práva. 
 
 

Vyhnite sa oblastiam nižšie uvedeným.

Vždy cestujte s ID

Buďte si vedomí svojho okolia

Buďte opatrní pri pešej chôdzi ulicami alebo jazde v noci

Nebráňte sa fyzicky akémukoľvek pokusu o kontrolu vašej osoby

V prípade zastavenia riaďte sa bezpečnostnými pokynmi polície a/alebo vojska

Buďte ostražití na miestach navštevovaných turistami

Majte opodstatnený dôvod cestovať cez akúkoľvek oblasť SOE alebo okolo nej

 
KINGSTON 
Downtown Kingston, defined as between Mountain View Avenue and Hagley Park Road, and south of Half Way Tree and Old Hope Roads. Downtown Kingston includes Trench Town, Tivoli Gardens, Olympic Gardens, Cockburn Gardens, Mountain View Gardens, and Arnett Gardens.
 
ST ANDREW PARISH
Grants Pen
Standpipe
Duhaney Park
Swallowfield
Elleston Flats
August Town
Cassava Piece
 
ST CATHERINE PARISH
Spanish Town
Central Village
Certain areas within Portmore to include Old Braeton, Naggo Head, Newland, Waterford, and Grange Lane
In Saint Ann:
Steer Town
 
CLARENDON PARISH
kompletne
 
ST JAMES PARISH
Flankers, Norwood, Glendevon, Paradise Heights, and parts of Mount Salem.
Johns Hall
Springmount
Cambridge
 
HANOVER PARISH
Logwood
Orange Bay
 
WESTMORELAND PARISH
The Southeastern quadrant of Savannah la Mar east of Darling Street and south of the A2 highway/Barracks Road
The Whitehall neighborhood in Negril
 

jamajka bezpečnosť

jamajka bezpečnost