Vyhľadávanie

Kontakt

JAMAJKANITA
KINGSTON Jamaica W.I.

info@jamajkanita.sk

 

POPLATKY

 

 

MÁME NAJNIŽŠIE BEZKONKURENČNÉ CENY ZÁJAZDOV A VÝLETOV NA TRHU VôBEC. 

 

Ale iste chápete, že ani my si nemôžeme dovoliť poskytovať naše vysoko profesionálne kvalitné služby úplne zdarma. 

Pretože tak ako ani Vy, ani my nežijeme len z lásky a zo vzduchu...

 
 
 
 

"PLAN-TO-GO" poplatok

30 EUR/dospelá osoba nad 8 rokov

 

 

Počas covid situácie vo svete sme mali toľko zrušených zájazdov, z ktorých sme nezarobili ani jediný dolár, že sme sa rozhodli zaviesť do platnosti "plan-to-go" non refundable poplatok 30 Eur/os, ktorý kompenzuje všetku našu námahu a čas, ktorý investujeme vždy do prípravy a organizácie Vášho zájazdu a našej vzájomnej prvotnej komunikácie a v prípade, že sa rozhodnete na zájazd necestovať, je aspoň symbolickou odmenou za našu všetku snahu.

 

Pracujeme v tomto priemysle, pretože sme nadšení pre to, čo robíme; pri plánovaní Vašich dovoleniek trávime nekonečné hodiny - My nie sme iba obyčajní "booking travel agenti" - sme profesionáli, ktorí každý deň robia doslova zázraky pre ľudí (keď Vám napríklad na počkanie nájdeme nádherný hotel, kde noc stojí 150 USD a my Vám to vybavíme za 50 USD!)

 

Berieme to veľmi osobne, keď sa náhodou nášmu turistovi dovolenka nepáči na plných 100%, aj keď to bolo mimo našu kontrolu. Pretože nám záleží na Vašej spokojnosti. Turisti, ktorí s nami spolupracovali, vedia, koľko času a odborného poradenstva sme im investovali PRED - POČAS - aj PO dovolenke. 

Vedia, že nám na nich záleží, tiež vedia, že to, čo pre nich robíme, je na nezaplatenie.

 

Neúčtujeme si tento poplatok, lebo by sme boli chamtiví alebo aby sme klienta tlačili do rezervácie; naopak, zabezpečujeme, aby klient vedel, že v tomto prípravnom pred-dovolenkovom procese mu poskytujeme patričné hodnoty a že spolupracujeme v dobrej viere, že dovolenka bude realizovateľná.

 

Poplatok nám umožňuje vykonať niekoľko vecí :

prijať menej klientov a poskytnúť im osobnú a bezproblémovú skúsenosť s cestovaním, poskytnúť spravodlivú náhradu za náš čas a odborné znalosti a umožniť nám skutočne pracovať pre klienta tak, aby ešte v samotnej príprave dovolenky dostával vždy najlepšie ceny a výnimočné hodnoty.

 

"Plan-to-go" poplatky nám umožňujú kompenzovať ušlý čas a vynaloženú námahu na vyhľadávanie vhodných leteniek, ubytovania, dopravy, výletov a tourguidov v prípade, že si dovolenku z akýchkoľvek dôvodov rozmyslíte hneď v počiatku zrušiť - poplatok je našou primárnou odmenou za pred-dovolenkové obsiahle konzultácie (emaily, telefonické či whatsapp konzultácie) a s nimi spojený náš čas, ktorý Vám venujeme, naše odborné znalosti a naše nezaujaté odporúčania šité na mieru Vašim individuálnym potrebám.

Berte to, prosíme Vás, na vedomie s najväčším možným porozumením, ako aj fakt, že profesionálne cestovky majú tento poplatok až vo výške 100 až 500 Eur/os.

 

 

LICENČNÝ ORGANIZAČNÝ POPLATOK 

 

je súčasťou uvedených cien jednotlivých zájazdov

200 Eur / osobu nad 15 rokov

100 Eur / osobu od 8 do 15 rokov

ak sú osoby iba 3, poplatok je vyšší o 70 Eur / každú os nad 15 rokov = 270 Eur / os

ak sú osoby iba 2, poplatok je vyšší o 150 Eur / každú os nad 15 rokov = 350 Eur / os

 

zahŕňa licenciu na moje osobné know how, podliehajúceho autorskému zákonu

+

zahŕňa moju maximálnu  individuálnu starostlivosť o každého klienta počas jeho pobytu na dovolenke

+

zahŕňa cca 80 strán profesionálneho itineráru, ktorý každému tvorím na mieru

+

zahŕňa všetok môj čas, ktorý venujem príprave Vašej dokonalej dovolenky (organizácia ubytovania, výletov, sprievodcov, presunov, riešenie potenciálnych problémov atď)

 

Keďže nemám žiadne provízie ani z leteniek, ani z ubytovania, ani od dopravcov, ani z výletov a všetky tieto platby si platíte online a priamo na mieste, tak za kompletnú, časovo a organizačne náročnú prípravu dovolenky a za celé moje dlhé roky zozbierané know how je tento licenčný organizačný poplatok jedinou mojou finančnou odmenou.

 

Licenčný organizačný poplatok je už zahrnutý v orientačnej cene zájazdu = neplatíte nič navyše

 

RODINNÁ ZĽAVA - pokiaľ sa prihlasujete na zájazd ako rodina, máte nárok na zľavu  -

1. Ak je vo Vašej rodine viac než 1 dieťa vo veku od 8 do 15 rokov, platí sa poplatok 100 Eur/os iba na toto jedno dieťa a všetky ostatné sú od tohto poplatku oslobodené

2.  Ak sú vo Vašej rodine (myslia sa priami členovia rodiny, tj. otec+mama+deti, nie zať, švagriná a pod) viac než 3 osoby vo veku nad 15 rokov, platí sa poplatok znížený, tj. namiesto 200 Eur/os všetky tieto osoby vo veku nad 15 rokov, na ktoré sa podľa veku vzťahuje povinnosť tohto poplatku, platia znížený poplatok 150 Eur/os

 

v prípade odstúpenia od zájazdu či už z Vašej strany, alebo z našej strany - 

Ak je dôvodom odstúpenia klienta od zmluvy o zájazde porušenie povinností spol. Jamajkanita vyplývajúcich zo zmluvy, je spol. Jamajkanita povinná vrátiť klientovi celý licenčný poplatok – nie však v prípade, že nadobúdateľ už obdržal celé know how, vrátane itineráru na mieru, takisto nie počas a po uskutočnení zájazdu. Vtedy sú všetky povinnosti spol.Jamajkanita splnené.

Ak nie je dôvodom odstúpenia klienta od zmluvy porušenie povinností zo strany spol. Jamajkanita, alebo ak spol. Jamajkanita odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností klienta, je klient povinný akceptovať príslušný storno poplatok. Výška storno poplatku závisí od počtu dní zostávajúcich do začatia zájazdu alebo čerpania dohodnutých služieb a je určená nasledovne, pričom uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku.

 

viac ako 60 dní pred začatím zájazdu, storno poplatok je 50% z ceny licenčného poplatku

od 59 do 40 dní, storno poplatok je 60% z ceny licenčného poplatku 

od 39 do 30 dní, storno poplatok je 80% z ceny licenčného poplatku

od 29 do 0 dní, storno poplatok je 90% z ceny licenčného poplatku

 

My si vyhradzujeme plné právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že komunikácia s Vami je veľmi náročná a takmer nemožná (napr pýtate sa na niečo, my Vám odpovedáme, detailne všetko zrozumiteľne vysvetlíme a aj tak nerozumiete a pýtate sa na všetko dookola bez snahy poriadne čítať a porozumieť.. Alebo ak ste arogantní a máte neakceptovateľné správanie a pod, takisto od spolupráce odstupujeme. Ďalej od spolupráce odstupujeme pokiaľ zistíme, že ste v kontakte s organizáciami, ktoré by cez Vás mohli obdržať naše know how. 

Berte, prosím, na vedomie, že NIE SME POVINNÍ brať pod naše ochranné krídla spol. Jamajkanita každého, kto sa nám prihlási - ak odmietneme zrovna Vás, nemáte žiaden dôvod očierňovať nás, ani si verejne sťažovať (napr na sociálnych sieťach). V takom prípade automaticky posúvame Vaše konanie našim právnikom.