Vyhľadávanie

Kontakt

JAMAJKANITA
KINGSTON Jamaica W.I.

info@jamajkanita.sk

Storno poplatky

 

MÁME NAJNIŽŠIE BEZKONKURENČNÉ CENY ZÁJAZDOV A VÝLETOV NA TRHU VôBEC. 

Ale iste chápete, že ani my si nemôžeme dovoliť poskytovať naše vysoko profesionálne kvalitné služby úplne zdarma. 

Pretože tak ako ani Vy, ani my nežijeme len z lásky a zo vzduchu...

 
 

"PLAN-TO-GO" poplatok

30 EUR/dospelá osoba nad 12 rokov

 
 
Počas covid situácie vo svete sme mali toľko zrušených zájazdov, z ktorých sme nezarobili ani jediný dolár, že sme sa rozhodli zaviesť do platnosti "plan-to-go" non refundable poplatok 30 Eur/os, ktorý kompenzuje všetku našu námahu a čas, ktorý investujeme vždy do prípravy a organizácie Vášho zájazdu a našej vzájomnej prvotnej komunikácie a v prípade, že sa rozhodnete na zájazd necestovať, je aspoň symbolickou odmenou za našu všetku snahu.
 
Pracujeme v tomto priemysle, pretože sme nadšení pre to, čo robíme; pri plánovaní Vašich dovoleniek trávime nekonečné hodiny - My nie sme iba obyčajní "booking travel agenti" - sme profesionáli, ktorí každý deň robia doslova zázraky pre ľudí (keď Vám napríklad na počkanie nájdeme nádherný hotel, kde noc stojí 150 USD a my Vám to vybavíme za 50 USD!)
 
Berieme to veľmi osobne, keď sa náhodou nášmu turistovi dovolenka nepáči na plných 100%, aj keď to bolo mimo našu kontrolu. Pretože nám záleží na Vašej spokojnosti. Turisti, ktorí s nami spolupracovali, vedia, koľko času a odborného poradenstva sme im investovali PRED - POČAS - aj PO dovolenke. 
Vedia, že nám na nich záleží, tiež vedia, že to, čo pre nich robíme, je na nezaplatenie.
 
Neúčtujeme si tento poplatok, lebo by sme boli chamtiví alebo aby sme klienta tlačili do rezervácie; naopak, zabezpečujeme, aby klient vedel, že v tomto prípravnom pred-dovolenkovom procese mu poskytujeme patričné hodnoty a že spolupracujeme v dobrej viere, že dovolenka aj v čase covidu bude realizovateľná.
 
Poplatok nám umožňuje vykonať niekoľko vecí: 
prijať menej klientov a poskytnúť im osobnú a bezproblémovú skúsenosť s cestovaním, poskytnúť spravodlivú náhradu za náš čas a odborné znalosti a umožniť nám skutočne pracovať pre klienta tak, aby ešte v samotnej príprave dovolenky dostával vždy najlepšie ceny a výnimočné hodnoty.

 

"Plan-to-go" poplatky nám umožňujú kompenzovať ušlý zisk za rezervácie ubytovania, dopravy, výletov a tourguidov v prípade, že si dovolenku z akýchkoľvek dôvodov rozmyslíte hneď v počiatku zrušiť - poplatok je  našou primárnou odmenou za pred-dovolenkové obsiahle konzultácie (emaily, telefonické konzultácie) a s nimi spojený náš čas, ktorý Vám venujeme, naše odborné znalosti a naše nezaujaté odporúčania šité na mieru Vašim individuálnym potrebám.

Berte to, prosíme Vás, na vedomie s najväčším možným porozumením, ako aj fakt, že profesionálne cestovky majú tento poplatok až vo výške 100 až 500 Eur. 

 

LICENČNÝ POPLATOK = je súčasťou uvedených cien jednotlivých zájazdov

200 Eur / osobu nad 15 rokov

100 Eur / osobu od 8 do 15 rokov

 

v prípade odstúpenia od zájazdu či už z Vašej strany, alebo z našej strany - 

Ak je dôvodom odstúpenia klienta od zmluvy o zájazde porušenie povinností spol. Jamajkanita vyplývajúcich zo zmluvy, je spol. Jamajkanita povinná vrátiť klientovi celý licenčný poplatok 200 Eur/os – nie však v prípade, že nadobúdateľ už obdržal celé know how, vrátane itineráru na mieru, takisto nie počas a po uskutočnení zájazdu. Vtedy sú všetky povinnosti spol.Jamajkanita splnené.

Ak nie je dôvodom odstúpenia klienta od zmluvy porušenie povinností zo strany spol. Jamajkanita, alebo ak spol. Jamajkanita odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností klienta, je klient povinný akceptovať príslušný storno poplatok. Výška storno poplatku závisí od počtu dní zostávajúcich do začatia zájazdu alebo čerpania dohodnutých služieb a je určená nasledovne, pričom uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku.

 

viac ako 60 dní pred začatím zájazdu, storno poplatok je 50% z ceny licenčného poplatku a poskytovateľ vracia 100 eur / os

od 59 do 40 dní, storno poplatok je 60% z ceny licenčného poplatku a poskytovateľ vracia 80 eur / os

od 39 do 30 dní, storno poplatok je 80% z ceny licenčného poplatku a poskytovateľ vracia 40 eur / os

od 29 do 0 dní, storno poplatok je 90% z ceny licenčného poplatku a poskytovateľ vracia 0 eur / os

 

My si vyhradzujeme plné právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že komunikácia s Vami je veľmi náročná a takmer nemožná (napr pýtate sa na niečo, my Vám odpovedáme, detailne všetko zrozumiteľne vysvetlíme a aj tak nerozumiete a pýtate sa na všetko dookola bez snahy poriadne čítať a porozumieť.. Alebo ak ste arogantní a máte neakceptovateľné správanie a pod, takisto od spolupráce odstupujeme. Ďalej od spolupráce odstupujeme pokiaľ zistíme, že ste v kontakte s organizáciami, ktoré by cez Vás mohli obdržať naše know how. 

Berte, prosím, na vedomie, že NIE SME POVINNÍ brať pod naše ochranné krídla spol. Jamajkanita každého, kto sa nám prihlási - ak odmietneme zrovna Vás, nemáte žiaden dôvod očierňovať nás, ani si verejne sťažovať (napr na sociálnych sieťach). V takom prípade automaticky posúvame Vaše konanie našim právnikom.